Działalnosć dydaktyczna

...       W Zakładzie realizowane sa zajęcia dydaktyczne w formie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych, konwersatoriów i ćwiczeń projektowych na trzech kierunkach kształcenia : Technologii żywnosci i żywienia człowieka, Mikrobiologii stosowanej i Rybactwa na studiach stacjonarnych I i II stopnia oraz niestacjonarnych I i II stopnia.     ......więcej>>>

Tematyka badań

  • Automatyzacja procesów przemysłu spożywczego
  • Kinetyka procesów wymiany ciepła i masy
  • Reologia żywnosci
  • Dynamiczne metody wyznaczania parametrów reologicznych artykułów żywnosciowych
  • Wibracyjne metody kształtowania tekstury żywnosci
  • Podstawy mechaniki procesów przepływowych
  • Zastosowanie strugi hydrodynamicznej w technologii żywnosci

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Wydział Nauk o Żywnosci i Rybactwa
Zakład Inżynierii Procesowej i Maszynoznawstwa
ul. PAPIEŻA PAWŁA VI / 3
71-459 SZCZECIN
tel:(+48)(091) 449 6535